Eraser

Eraser

Eraser là một công cụ bảo mật tiên tiến cho Windows cho phép bạn gỡ bỏ hoàn toàn dữ liệu nhạy cảm từ ổ cứng của bạn bằng cách ghi đè một vài lần với các mẫu lựa chọn cẩn thận. Khi bạn xóa một tập tin, hệ điều hành không thực sự loại bỏ các tập tin từ ổ đĩa, nó chỉ loại bỏ các tài liệu tham khảo » Read more