Autoruns

Autoruns

 Autoruns có chức năng đúng như tên gọi của nó,giúp bạn dễ dàng quản lý các ứng dụng startup, Run, RunOnce, và các khóa Registry Ứng dụng Autoruns sử lý tốt hơn MSCONFIG của Windows Bạn hoàn toàn có thể thêm bớt chỉnh sửa mọi ứng dụng khởi động của hệ điều hành bạn đang sử dụng. » Read more