EVEREST Home Edition

EVEREST Home Edition

EVEREST Home Edition là một phần mềm miễn phí phần cứng chẩn đoán và điểm chuẩn giải pháp bộ nhớ cho người dùng máy tính gia đình, dựa trên công nghệ đoạt giải thưởng EVEREST. Nó cung cấp thông tin phần cứng chính xác nhất thế giới và chẩn đoán khả năng, bao gồm cả tính năng trực tuyến, tiêu chuẩn » Read more

Kiểm tra nguồn máy tính HWMonitor

Kiểm tra nguồn máy tính HWMonitor

Nguồn máy tính là một linh kiện điện tử vô cùng quan trọng trong máy tính. Tuy nhiên khi lắp đặt và sử dụng máy tính thì vấn đề hỏng hóc do nguốn máy tính gây lên là khá phổ thông. Để kiểm tra hiệu quả của nguồn máy tính bạn có thể sử dụng phần mềm HWMonitor Kiểm tra nguồn máy tính » Read more