Folder Size

Folder Size

Ứng dụng Folder Size giúp bạn thêm 1 cột hiển thị kích thước thư mục hoặc file trong cửa số Explodee trong Windows Ứng dụng hoàn toàn miễn phí dễ dàng sử dụng.   » Read more