Phần mềm tăng tốc vào mạng internet

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: Phần mềm tăng tốc vào mạng internet

cFosSpeed – Chương Trình Tăng Tốc Internet  Phiên bản mới 9.04 !
cFosSpeed tăng năng suất của bạn và giảm thời gian ping :
- Giữ cho kết nối Internet của bạn nhanh dù trong lúc tải lên/xuống nhiều
- Cải thiện thời gian ping cho games online
- Giảm lỗi trên luồng truyền âm thanh/hình ảnh

cFosSpeed tối ưu hóa kết nối Internet của bạn với Traffic Shaping và Prioritization .

Đối với tất cả các hình thức truy cập: DSL, Cable, Mobile Broadband (2G/3G), WiFi, …

Video hướng dẫn sử dụng và cài đặt chi tiết phần mềm tăng tốc vào mạng Internet tốt nhất :