Phần mềm reset chip mực máy in Pony Prog

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: Phần mềm reset chip mực máy in Pony Prog

Chương trình Pony Prog là phần mềm rất phổ biến dùng để đọc dữ liệu từ các IC nhớ .

Các chip mực máy in hầu hết dùng IC để lưu trữ những phép toán để tính toán độ phủ mực in lên trống in.

Do vậy, thực chất của việc reset chip mực máy in là việc ghi đè file dữ liệu của IC mới lên dữ liệu của IC cũ. Điều này sẽ làm cho chip mực máy in quay về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất.

Muốn ghi đè dữ liệu của IC mới lên IC cũ (dữ liệu của chip mực mới của hãng lên dữ liệu cũ) chúng ta phải có thiết bị phần cứng kết nối tới chip mực (thường là AT88 hoặc S3cc921) và phần mềm điều khiển (Pony Prog S3cc921…) để reset chip mực máy in.

Hình ảnh mô tả về phần mềm Pony Prog :

 Phần mềm reset chip mực máy in Pony Prog

- File *.BIN (file dữ liệu IC của chip mực máy in), dùng phần mềm Pony Prog để ghi dữ liệu lên chip cũ :

 Phần mềm reset chip mực máy in Pony Prog

- Video hướng dẫn cách reset chip mực máy in bằng Pony Prog: