Phần mềm kiểm tra serials của máy in

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: Phần mềm kiểm tra serials của máy in

UVC View là phần mềm dùng để kiểm tra Serials của tất cả các thiết bị kết nối với máy tính qua cổng kết nối USB.

Khi cắm các thiết bị ngoại vi vào máy tính qua cổng kết nối USB thì phần mềm UVCVIEW rất có lợi cho việc kiểm tra các thiết bị đó được cắm vào hay chưa.

Phần mềm UVCVIEW thường dùng để  kiểm tra Serials khi :

- Trong quá trình sử  dụng máy in, chúng ta cần phải biết thiết máy in đã được kết nối với máy tính hay chưa để còn đặt lệnh in.

- Đối với một số dòng máy in như : Samsung, Xerox, Lexmark… cần phải reset vĩnh viễn bộ đếm cho máy in bằng phần mềm, thì việc lấy số serials của máy in là rất quan trọng.

Để sử  dụng phần mềm UVCVIEW, chúng ta cần phải download phần mềm này về tại link download ở đầu bài viết. Khi download phần mềm kiểm tra serials của máy in về, chúng ta mở lên và sẽ thấy giao diện như hình dưới :

uvcview Phần mềm kiểm tra serials của máy in