Phần mềm kiểm tra giám sát phần cứng máy tính SpeedFan 4.49

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: Phần mềm kiểm tra giám sát phần cứng máy tính SpeedFan 4.49

Phần mềm kiểm tra giám sát phần cứng máy tính SpeedFan 4.49

Giới thiệu SpeedFan 4.49
mainwindow Phần mềm kiểm tra giám sát phần cứng máy tính SpeedFan 4.49
SpeedFan là phần mềm giám sát điện áp,tốc độ quạt và nhiệt độ trong máy tính với chip theo dõi phần cứng máy tính.
Ngoài ra SpeedFan còn có thể truy xuất trực tiếp đến SMART lưu trữ thông tin và hiển thị nhiệt độ của ổ cứng,can thiệp đến tốc độ quạt,năng cao khả năng phần cứng.

SpeedFan hoạt động tốt trên hệ điều hành Windows XP ,Windows Vista,Windows 7 ,Windows 8 -(32bit,64bit).

SpeedFan 4.49 là phiên bản mới nhất được cập nhập.

Tóm lại SpeedFan 4.49 là một phần mềm rất hữu ích cho bạn và các kỹ thuật viên máy tính,có thể sử dụng SpeedFan 4.49 để kiểm tra phần cứng,giới hạn và phát hiện các lỗi của máy tính.

Download SpeedFan 4.49 theo dõi phần cứng tốt nhất mới nhất