Phần mềm gõ tiếng Việt Unikey mới nhất

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: Phần mềm gõ tiếng Việt Unikey mới nhất

Nhắc đến công cụ gõ tiếng Việt thì không thể không nhắc tới Unikey

Unikey Phần mềm gõ tiếng Việt Unikey mới nhất

Unikey hỗ trợ nhiều bảng mã tiếng Việt: Unicode dựng sẵn, Unicode tổ hợp, TCVN3 (ABC), VNI Windows, BK HCM1, BK HCM2, Vietware-X, Vietware-F, VPS, VISCII…

Unikey hỗ trợ một số phương pháp mã hoá Unicode: X UTF-8, UTF-8 Literal, NCR Decimal, NCR Hexadecimal, NCR Hex, Unicode C String

Unikey hỗ trợ chuẩn tiếng Việt của hãng Microsoft (Vietnamese locale CP 1258).

Unikey hỗ trợ 5 phương pháp gõ thông dụng nhất: TELEX, VNI, VIQR, kiểu Microsoft và kiểu tự định nghĩa

Unikey chuyển đổi giữa 15 bảng mã tiếng Việt từ clip-board (bộ nhớ máy tính), file văn bản .TXT hoặc .RTF

Unikey chạy trên tất cả các phiên bản Windows: Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP và Windows Vista, Windows 7 hay Windows 8.

Download (Tải) UniKey hoàn toàn miễn phí chỉ có kích thước nhỏ (chưa tới 400KB), và không yêu cầu thêm bất cứ thư viện nào khác.