Eraser

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: Eraser

Eraser là một công cụ bảo mật tiên tiến cho Windows cho phép bạn gỡ bỏ hoàn toàn dữ liệu nhạy cảm từ ổ cứng của bạn bằng cách ghi đè một vài lần với các mẫu lựa chọn cẩn thận.

Khi bạn xóa một tập tin, hệ điều hành không thực sự loại bỏ các tập tin từ ổ đĩa, nó chỉ loại bỏ các tài liệu tham khảo của các tập tin từ các bảng hệ thống tập tin. Các tập tin vẫn còn trên đĩa cho đến khi một tập tin được tạo ra trên nó, và thậm chí sau đó, nó có thể là có thể phục hồi dữ liệu bằng cách nghiên cứu các lĩnh vực từ tính trên bề mặt đĩa đĩa.