Driver máy in Canon Lbp 1210 cho Windows 7

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: Driver máy in Canon Lbp 1210 cho Windows 7

Hướng dẫn cài đặt driver máy in Canon 1210

   tcm13 23562 Driver máy in Canon Lbp 1210 cho Windows 7

- Kết nối máy in với máy tính bằng Cable USB
- Khởi động máy in
- Màn hình máy tính sẽ hiển thị thông báo “Found New Hardware Wizard
Chọn mục “Install from a list or specific location (Advanced)
sau đó bạn kích vào “Next

 Driver máy in Canon Lbp 1210 cho Windows 7

- Bỏ lựa chọn Search removable media (floppy, CD-ROM…)
- Chọn Include this location in the search:
Kích vào Browse bạn tìm đến đường dẫn chứa file driver vừa download về
ở đây là D:EnglishWinXP

 Driver máy in Canon Lbp 1210 cho Windows 7

- Chọn Next chọn tiếp Continue Anyway
- Khi cài đặt hoàn tất sẽ có thông báo bạn chọn OKFinish

 Driver máy in Canon Lbp 1210 cho Windows 7