Driver Canon LBP 2900 cho Windows 64bit

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: Driver Canon LBP 2900 cho Windows 64bit

 Driver Canon LBP 2900 cho Windows 64bit

Driver Canon LBP 2900 cho hệ điều hành tương thích :

Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Server 2003 R2
Windows Server 2008
Windows 2000

Hướng dẫn cài đặt driver canon lbp 2900 :

1.Khi download file,bạn kick vào file,chọn Save và tìm đến đường dẫn chứa trong máy tính.Máy tính tự động download driver máy in Canon LBP 2900
2.Download xong bạn giải nén file vào một thư mục.
3.Bạn tìm đến file .exe để chạy file cài đặt máy in Canon LBP 2900
3.Bạn thực hiện theo hướng dẫn để cài đặt hoàn tất
4.Sau khi cài đặt xong bạn có thể phải khởi động lại máy tính mới có thể in được.