Defraggler

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: Defraggler

Hầu hết các công cụ chống phân mảnh chỉ cho phép bạn chống phân mảnh toàn bộ ổ đĩa. Defraggler cho phép bạn chỉ định một hay nhiều tập tin, thư mục, hoặc toàn bộ ổ đĩa để chống phân mảnh.

Khi Defraggler lần đọc hoặc viết một tập tin, nó sử dụng các kỹ thuật tương tự chính xác mà Windows sử dụng. Sử dụng Defraggler chỉ là an toàn cho các tập tin của bạn như sử dụng Windows.