CCleaner

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: CCleaner

CCleaner là một hệ thống tối ưu hóa phần mềm miễn phí, riêng tư và công cụ làm sạch.

Nó loại bỏ các tập tin không sử dụng từ hệ thống của bạn – cho phép Windows chạy nhanh hơn và giải phóng không gian đĩa cứng có giá trị.

Nó cũng làm sạch dấu vết của hoạt động trực tuyến của bạn như lịch sử Internet của bạn.

Ngoài ra nó có chứa một trình dọn dẹp registry đầy đủ tính năng.