Bitdefender Antivirus Plus 2013

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: Bitdefender Antivirus Plus 2013

Bitdefender cài đặt dễ dàng và nhanh chóng.
Sau khi cài đặt thì nó tự động bảo vệ hệ thống,chế độ tự động hỗ trợ chơi game và chế độ theo dõi quét kiểm tra.
main menu 1 Bitdefender Antivirus Plus 2013
Bitdefender sử dụng công nghệ “Photon” có khả năng tự cập nhập và tương thích với hệ thống của bạn.
Sở dĩ,phần mềm có thể làm được điều này vì nó giám sát và tự học các hành động của người dùng.

Kết quả là giảm tải tài nguyên khi bạn quét virus và rút ngắn thời gian quét.

Thời gian khởi động và tắt máy tính cũng được cải thiện đáng kể.