Auslogics Disk Defrag

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: Auslogics Disk Defrag

Auslogics Disk Defrag là một ứng dụng nhỏ chạy trên hệ điều hành Windows

Auslogics Disk Defrag có tác dụng dồn ổ đĩa cứng của bạn giúp máy tính bạn chạy nhanh hơn

Auslogics Disk Defrag dễ dàng sử dụng và có giao diện trực quan giúp bạn dễ dàng theo dõi tiến trình làm việc

Hỗ trợ các phân vùng ổ cứng đinh dạng Fat 16/32 và NTFS.