AS SSD benchmark

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: AS SSD benchmark

 

AS SSD Benchmark  là một phần mềm ứng dụng nhỏ các tác dụng xác định hiệu xuất của ổ đĩa cứng SSD bằng các thử nghiệm:

Kiểm tra việc đọc/ghi của ổ đĩa để xác định tốc độ/khả năng làm việc của ổ đĩa cứng SSD