3DMark03

Download will start in 15 seconds.

How to download: Please click download button to download file

Description: 3DMark03

3DMark03 là một phần mềm ứng dụng có tác dụng là một công cụ đo hiệu năng của máy tính

3DMark03 xác định hiệu suất 3D và khả năng xử lý CPU giúp máy tính sử lý đồ họa hoặc chơi game tốt hơn.